Algemene voorwaarden van Dolly – augustus 2021

Bluewallmedia, handelend onder de naam Dolly en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50959646, heeft deze algemene voorwaarden opgesteld.

Dolly is een administratiesysteem voor ondernemers om hun producten makkelijker aan winkels te verkopen. Dolly houdt het graag simpel zodat je altijd weet wat je kan verwachten en waar je aan toe bent. Met dat uitgangspunt heeft Dolly ook deze algemene voorwaarden opgesteld.

1. Welke definities hanteert Dolly?

 1. Lees je ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ in deze algemene voorwaarden? Dan bedoelt Dolly jou.
 2. Als je ‘zij’, ‘ze’ of 'haar' ziet staan, dan heeft Dolly het over zichzelf.

2. Wanneer gelden deze algemene voorwaarden van Dolly?

 1. Deze voorwaarden gelden vanaf het moment dat je een account aanmaakt bij Dolly. Op de pagina https://dolly.works/aanmelden staat dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden zodra je een account aanmaakt.
 2. Deze voorwaarden gelden gedurende de gehele periode dat je gebruikmaakt van het administratiesysteem van Dolly.
 3. Eventuele inkoopvoorwaarden gelden niet. Alleen met een schriftelijke overeenkomst kan hiervan afgeweken worden.

3. Wanneer betaal je aan Dolly?

 1. Als je een account aanmaakt krijg je de eerste 30 dagen cadeau van Dolly. Dit betekent dat je deze proefperiode gratis en zonder betalingsverplichtingen het administratiesysteem mag gebruiken.
 2. Je kunt op elk moment beslissen om een Dolly Plus pakket te activeren. Hierbij kun je kiezen uit het maandpakket of jaarpakket. De kosten van de pakketten kun je vinden op https://dolly.works/prijzen. Je hebt een betalingsverplichting aan Dolly zodra je een betaald pakket activeert.
 3. Bij het activeren van een Dolly Plus pakket geeft Dolly expliciet aan wanneer jij welke kosten kan verwachten. Jouw verplichting om te betalen geldt vanaf het moment dat je een Dolly Plus pakket activeert.
 4. Het Dolly Plus jaarpakket loopt 1 jaar en wordt daarna doorlopend automatisch verlengd met 1 jaar. Op de dag van de ingang van het Dolly Plus jaarpakket ontvang je een factuur. Daarna ontvang je automatisch op de eerste dag van de verlenging van het Dolly Plus jaarpakket een factuur.
 5. Het Dolly Plus maandpakket loopt 1 maand en wordt daarna doorlopend automatisch verlengd met 1 maand. Op de dag van de ingang van het Dolly Plus maandpakket ontvang je een factuur. Daarna ontvang je automatisch op de eerste dag van de verlenging van het Dolly Plus maandpakket een factuur.

4. Hoe werkt het betalen bij Dolly?

 1. Momenteel kun je Dolly alleen betalen via bankoverschrijving. Zodra er meer betaalopties beschikbaar zijn, laat Dolly dit aan je weten.
 2. Dolly heeft een betaaltermijn van 14 dagen. Dit betekent dat je het bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt moet hebben.
 3. Heeft Dolly het factuurbedrag niet binnen 14 dagen binnen? Dan stuurt ze eerst twee betalingsherinneringen. Heb je na het verstrijken van de termijn uit de tweede herinnering nog steeds niet betaald? Dan kan Dolly wettelijk gezien rente en incassokosten in rekening brengen en mag ze (tijdelijk) jouw account blokkeren totdat je hebt betaald. Daarnaast mag Dolly jouw account verwijderen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade die je lijdt doordat je geen toegang meer hebt tot je gegevens en/of account.

5. Welke opzegtermijn heeft Dolly?

 1. Het Dolly Plus maandpakket is op ieder moment opzegbaar, zonder opzegtermijn. Je kunt opzeggen via Account > Pakket. Als je hebt opgezegd krijg je geen geld terug als je Dolly niet gebruikt in de resterende periode van jouw maandpakket.
 2. Het Dolly Plus jaarpakket is jaarlijks opzegbaar, zonder opzegtermijn. Je kunt opzeggen via Account > Pakket. Als je hebt opgezegd krijg je geen geld terug als je Dolly niet gebruikt in de resterende periode van jouw jaarpakket.
 3. Als je het maandpakket opzegt, loopt dit pakket nog tot het einde van de aangegeven periode van het pakket. Je kunt dit altijd inzien via Account > Pakket. Heb je opgezegd en is je maandpakket verlopen? Dan heb je nog wel toegang tot je account om gegevens in te zien, maar kun je geen nieuwe acties uitvoeren.
 4. Als je het jaarpakket opzegt, loopt dit pakket nog tot het einde van de aangegeven periode van het pakket. Je kunt dit altijd inzien via Account > Pakket. Heb je opgezegd en is je jaarpakket verlopen? Dan heb je nog wel toegang tot je account om gegevens in te zien, maar kun je geen nieuwe acties uitvoeren.

6. Wat kun je verwachten van Dolly?

 1. Dolly doet haar best om het administratiesysteem altijd, volledig en zonder storingen te laten werken op elke browser.
 2. Dolly blijft nieuwe functionaliteiten ontwikkelen om het gebruik van het administratiesysteem te verbeteren.
 3. Dolly zal zich altijd inspannen om te onderzoeken hoe het administratiesysteem verbeterd kan worden.
 4. Dolly kan niet beloven dat het administratiesysteem altijd, volledig en zonder storingen beschikbaar is op elke browser.
 5. Dolly kan tijdelijk niet bruikbaar zijn om nieuwe functionaliteiten uit te rollen of onderhoud te plegen. Dolly stelt klanten hiervan vooraf en tijdig op de hoogte.
 6. Dolly kan niet beloven altijd aan de wensen van klanten te voldoen voor nieuwe functionaliteiten.
 7. Dolly is niet verantwoordelijk voor de gegevens die jij invoert in het administratiesysteem. Ze is dus ook niet verantwoordelijk voor het versturen van onjuiste e-mails en notificaties gebaseerd op de door jou ingevoerde gegevens.
 8. Dolly neemt op dit moment geen verzoeken tot maatwerk in behandeling.

7. Welke spelregels hanteert Dolly?

 1. Je mag jouw account bij Dolly niet delen met anderen.
 2. Je mag Dolly niet gebruiken als je een robot bent.
 3. Je moet minimaal 18 jaar zijn om Dolly te kunnen gebruiken.
 4. Je mag Dolly niet inzetten voor illegale activiteiten en geen illegale gegevens of bestanden opslaan op het administratiesysteem van Dolly.
 5. Je mag Dolly niet (proberen te) hacken of wormen, virussen of andere vormen van kwaadaardige code op Dolly plaatsen of via Dolly verspreiden.
 6. Je mag (delen van) Dolly niet nabouwen of kopiëren en geen inbreuk maken op het intellectuele eigendom van Dolly.
 7. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle handelingen op het administratiesysteem. Dolly is dus niet aansprakelijk voor misbruik van jouw account, bijvoorbeeld als iemand anders jouw wachtwoord heeft gebruikt.
 8. Je bent verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk, moeilijk te raden wachtwoord.

8. Waarvoor is Dolly aansprakelijk?

 1. Dolly is alleen aansprakelijk voor schade die zij door opzet of bewuste, grove roekeloosheid heeft veroorzaakt.
 2. Dolly is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat jij (een van) de bovenstaande spelregels overtreedt.
 3. Dolly is niet aansprakelijk als iemand anders haar aanspreekt op de schade die door jou is ontstaan als je je niet houdt aan de spelregels.
 4. Dolly mag jouw account (tijdelijk) blokkeren als je je niet houdt aan de spelregels en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je daardoor lijdt.
 5. Dolly is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade door het gebruik van het administratiesysteem.
 6. Dolly is niet aansprakelijk voor schade door foute gegevens die jij hebt ingevoerd in het administratiesysteem.
 7. Dolly is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in het administratiesysteem, als je deze schade had kunnen voorkomen door informatie, rapportages of invoer te controleren of door advies in te winnen bij een expert.
 8. Dolly is niet aansprakelijk voor schade als je geen externe kopie van de gegevens maakt die worden opgeslagen in het administratiesysteem.
 9. De aansprakelijkheid van Dolly is beperkt tot directe schade en de kosten voor het gebruik van een Dolly Plus pakket in het jaar waarin de schade zich voordoet.
 10. De aansprakelijkheid van Dolly is beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitkeert als Dolly verzekerd is voor de schade.
 11. Dolly doet haar uiterste best om eventuele problemen samen met jou op te lossen. Komen Dolly en jij samen niet uit? Dan legt Dolly de problemen voor aan een bevoegde rechter.

9. Hoe gaat Dolly om met overmacht?

 1. Dolly is niet verplicht het administratiesysteem aan te bieden in het geval van overmacht, bijvoorbeeld als de stroom of het internet uitvalt of een leverancier zijn/haar verplichtingen niet nakomt.
 2. Dolly is niet verplicht jou een vergoeding te betalen als de overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt. Je mag dan wel jouw Dolly Plus pakket opzeggen.

10. Hoe gaat Dolly om met gegevens?

 1. Je kan met het administratiesysteem van Dolly persoonsgegevens van jouw klanten vastleggen. Dit betekent dat zowel Dolly als jij moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Je bent verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van jouw klanten. Dolly is hierbij de verwerker. Als jij gegevens invoert geef je Dolly de opdracht deze persoonsgegevens te verwerken. Je geeft Dolly hiervoor toestemming door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Dolly houdt de gegevens die jij invoert te allen tijde geheim.
 3. Dolly neemt alle mogelijke stappen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensgescherming. Hoe ze dat doet lees je op https://dolly.works/privacy.

11. Kan Dolly deze voorwaarden wijzigen?

 1. Dolly kan deze algemene voorwaarden wijzigen als ze besluit aanvullende voorwaarden toe te willen voegen. De gewijzigde versie van deze voorwaarden zal gepubliceerd worden op deze pagina. Op dat moment zal Dolly de datum bovenaan deze voorwaarden updaten. Bekijk deze pagina daarom regelmatig.

Heb je nog vragen? Neem contact op via info@dolly.works. Dolly geef vaak al binnen één werkdag antwoord.