Privacyverklaring van Dolly – september 2019

Bluewallmedia, handelend onder de naam Dolly, gevestigd aan de Willem de Zwijgerstraat 3, 3583 HA Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten zoals beschreven op https://dolly.works/privacy. Bluewallmedia is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50959646.

Klanten van Dolly zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van persoonsgegevens van hun klanten als zij gebruikmaken van het administratiesysteem. Dolly treedt hierbij op als verwerker. Klanten kunnen een verwerkersovereenkomst met Dolly afsluiten om duidelijk af te spreken wie waar verantwoordelijk voor is.

1. Welke definities hanteert Dolly?

 1. Lees je ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ in deze privacyverklaring? Dan bedoelt Dolly jou.
 2. Als je ‘zij’, ‘ze’ of 'haar' ziet staan, dan heeft Dolly het over zichzelf.

2. Welke gegevens verwerkt Dolly?

 1. Dolly verwerkt persoonsgegevens als je je aanmeldt voor het administratiesysteem. Voor het starten van de proefperiode legt Dolly alleen jouw voornaam en e-mailadres vast. Zonder deze gegevens kun je geen proefperiode starten.
 2. Dolly verwerkt persoonsgegevens als je gebruikmaakt van het administratiesysteem. Tijdens de proefperiode vraagt Dolly je deze gegevens in te vullen: achternaam, bedrijfsnaam, straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode en plaats. Deze gegevens zijn verplicht als je een betaald pakket wilt afsluiten.
 3. Dolly verwerkt gegevens over het gebruik van het administratiesysteem. Zij legt hierbij geen persoonsgegevens vast.
 4. Dolly verwerkt persoonsgegevens als je contact met haar opneemt. Zij legt dan jouw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, emailadres en/of telefoonnummer vast. Dolly gebruikt deze gegevens uitsluitend om jouw vragen te beantwoorden.

3. Waarom verwerkt Dolly gegevens?

 1. Dolly verwerkt persoonsgegevens om haar dienst te kunnen leveren. Zonder het verwerken van deze gegevens kan het administratiesysteem niet functioneren.
 2. Dolly verwerkt persoonsgegevens om jou informatieve e-mails en/of notificaties te kunnen sturen om het gebruik van het administratiesysteem te verbeteren. In het administratiesysteem kan je via Notificaties > Instellingen zelf bepalen welke e-mails en/of notificaties je ontvangt. Deze e-mails en notificaties staan standaard ingeschakeld.
 3. Dolly verwerkt persoonsgegevens om facturen te sturen, vorderingen te innen en eventuele klachten en/of problemen met jou op te lossen.
 4. Dolly verwerkt gegevens om haar diensten te verbeteren. Met deze statistieken ontwikkelt Dolly nieuwe functionaliteiten voor het administratiesysteem.
 5. Dolly verwerkt gegevens om potentiële klanten en voormalige klanten te kunnen benaderen om het administratiesysteem (wederom) in gebruik te nemen.

4. Hoe beveiligt Dolly gegevens?

 1. Dolly heeft technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo heeft de website waarop het administratiesysteem staat een SSL-certificaat en maakt Dolly gebruik van de diensten en infrastructuur van TransIP B.V.
 2. Dolly heeft organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo is er afgesproken dat niemand die bij Dolly werkt persoonsgegevens op haar/zijn computer, telefoon en/of tablet opslaat en dat iedereen haar/zijn computer, telefoon en/of tablet altijd vergrendeld als zij/hij niet in de buurt van het apparaat is.

5. Met wie deelt Dolly gegevens?

 1. Binnen Dolly hebben medewerkers uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens voor het uitoefenen van de werkzaamheden binnen hun functie.
 2. Dolly deelt jouw persoonsgegevens met TransIP B.V. door gebruik te maken van de diensten en infrastructuur van TransIP B.V. Het administratiesysteem van Dolly functioneert alleen met behulp van het gebruik van de diensten en infrastructuur van TransIP B.V. Door gebruik te maken van de diensten en infrastructuur van TransIP B.V. zorgt Dolly ervoor dat jouw gegevens uitsluitend binnen Europa en de daar geldende wetgeving worden opgeslagen. Bekijk de privacyverklaring van TransIP B.V. op https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/.

6. Hoe lang bewaart Dolly gegevens?

 1. Dolly bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij ze hebben vastgelegd. Soms is het wettelijk verplicht om bepaalde gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Voor de belastingdienst is Dolly wettelijk verplicht facturen, met daarop jouw persoonsgegevens, 7 jaar te bewaren.
 2. Als je een account hebt aangemaakt, bewaart Dolly jouw persoonsgegevens zolang je gebruikmaakt van het administratiesysteem. Als je jouw account opzegt, verwijdert Dolly persoonsgegevens die niet meer nodig zijn binnen 1 jaar.
 3. Om jouw gegevens veilig te bewaren maakt Dolly regelmatig back-ups van het administratiesysteem met daarin jouw persoonsgegevens. Deze back-ups worden maximaal 10 dagen bewaard.

7. Welke rechten heb je bij Dolly?

 1. Je hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die Dolly van jou verwerkt.
 2. Je hebt het recht om gegevens die feitelijk onjuist zijn te (laten) corrigeren.
 3. Je hebt het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken.
 4. Je hebt het recht om jouw gegevens aan jou over te laten dragen.
 5. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het vastleggen van jouw gegevens.
 6. Je hebt het recht om de toestemming in te trekken die je Dolly hebt gegeven om gegevens van jou te verwerken. Na het intrekken van jouw toestemming verwijdert Dolly jouw gegevens tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor een doel waarvoor geen toestemming vereist is.
 7. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Hoe kun je van jouw rechten gebruikmaken?

 1. Je kunt via jouw account een aantal gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
 2. Je kunt via jouw account facturen downloaden waarop jouw gegevens zijn vastgelegd.
 3. Je kunt Dolly een e-mail sturen via info@dolly.works of een brief sturen naar Dolly, Willem de Zwijgerstraat 3, 3583 HA Utrecht. Dolly kan je vragen om je te identificeren. Dolly is wettelijk verplicht binnen een maand te reageren.
 4. Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Kan Dolly deze verklaring wijzigen?

 1. Dolly kan deze privacyverklaring wijzigen als ze besluit aanvullende gegevens te willen vastleggen. De gewijzigde versie zal gepubliceerd worden op deze pagina. Op dat moment zal Dolly de datum bovenaan deze verklaring updaten. Bekijk deze pagina daarom regelmatig.

Heb je nog vragen? Neem contact op via info@dolly.works. Dolly geef vaak al binnen één werkdag antwoord.